XEM HẠN TAM TAI

Hãy nhập ngày sinh của bạn

DIỄN GIẢI:

Người có ngày tháng năm sinh: 01-10-2009
Tuổi âm lịch: 13/08/2009
Ngày Kỷ mão tháng Quý dậu năm Kỷ sửu


NHỮNG NĂM CÓ HẠN TAM TAI CHO NGƯỜI SANH NĂM : Kỷ sửu - 2009
2009 - Kỷ sửu
2019 - Kỷ hợi
2020 - Canh tý
2021 - Tân sửu
2031 - Tân hợi
2032 - Nhâm tý
2033 - Quý sửu
2043 - Quý hợi
2044 - Giáp tý
2045 - Ất sửu
2055 - Ất hợi
2056 - Bính tý
2057 - Đinh sửu
2067 - Đinh hợi
2068 - Mậu tý
2069 - Kỷ sửu
2079 - Kỷ hợi
2080 - Canh tý
2081 - Tân sửu
2091 - Tân hợi
2092 - Nhâm tý
2093 - Quý sửu