XEM HẠN TAM TAI

Hãy nhập ngày sinh của bạn

DIỄN GIẢI:

Người có ngày tháng năm sinh: 05-07-2012
Tuổi âm lịch: 17/05/2012
Ngày Đinh mão tháng Bính ngọ năm Nhâm thìn


NHỮNG NĂM CÓ HẠN TAM TAI CHO NGƯỜI SANH NĂM : Nhâm thìn - 2012
2012 - Nhâm thìn
2022 - Nhâm dần
2023 - Quý mão
2024 - Giáp thìn
2034 - Giáp dần
2035 - Ất mão
2036 - Bính thìn
2046 - Bính dần
2047 - Đinh mão
2048 - Mậu thìn
2058 - Mậu dần
2059 - Kỷ mão
2060 - Canh thìn
2070 - Canh dần
2071 - Tân mão
2072 - Nhâm thìn
2082 - Nhâm dần
2083 - Quý mão
2084 - Giáp thìn
2094 - Giáp dần
2095 - Ất mão
2096 - Bính thìn