XEM HẠN TAM TAI

Hãy nhập ngày sinh của bạn

DIỄN GIẢI:

Người có ngày tháng năm sinh: 11-05-2018
Tuổi âm lịch: 26/03/2018
Ngày Quý mão tháng Bính thìn năm Mậu tuất


NHỮNG NĂM CÓ HẠN TAM TAI CHO NGƯỜI SANH NĂM : Mậu tuất - 2018
2018 - Mậu tuất
2028 - Mậu thân
2029 - Kỷ dậu
2030 - Canh tuất
2040 - Canh thân
2041 - Tân dậu
2042 - Nhâm tuất
2052 - Nhâm thân
2053 - Quý dậu
2054 - Giáp tuất
2064 - Giáp thân
2065 - Ất dậu
2066 - Bính tuất
2076 - Bính thân
2077 - Đinh dậu
2078 - Mậu tuất
2088 - Mậu thân
2089 - Kỷ dậu
2090 - Canh tuất
2100 - Canh thân