XEM HẠN TAM TAI

Hãy nhập ngày sinh của bạn

DIỄN GIẢI:
Người có ngày tháng năm sinh: 12-06-1964
Tuổi âm lịch: 03/05/1964
Ngày Nhâm thìn tháng Canh ngọ năm Giáp thìn


NHỮNG NĂM CÓ HẠN TAM TAI CHO NGƯỜI SANH NĂM : Giáp thìn - 1964
1964 - Giáp thìn
1974 - Giáp dần
1975 - Ất mão
1976 - Bính thìn
1986 - Bính dần
1987 - Đinh mão
1988 - Mậu thìn
1998 - Mậu dần
1999 - Kỷ mão
2000 - Canh thìn
2010 - Canh dần
2011 - Tân mão
2012 - Nhâm thìn
2022 - Nhâm dần
2023 - Quý mão
2024 - Giáp thìn
2034 - Giáp dần
2035 - Ất mão
2036 - Bính thìn
2046 - Bính dần
2047 - Đinh mão
2048 - Mậu thìn
2058 - Mậu dần
2059 - Kỷ mão
2060 - Canh thìn
Đăng tin VIP lên 140 trang web rao vặt giá chỉ 140.000đ.
Tin lưu mãi mãi, sẽ lên trang 1 Google
Chi tiết, xin mời truy cập: www.myy.vn