XEM HẠN TAM TAI

Hãy nhập ngày sinh của bạn

DIỄN GIẢI:

Người có ngày tháng năm sinh: 12-06-2015
Tuổi âm lịch: 26/04/2015
Ngày Kỷ mùi tháng Tân tỵ năm Ất mùi


NHỮNG NĂM CÓ HẠN TAM TAI CHO NGƯỜI SANH NĂM : Ất mùi - 2015
2015 - Ất mùi
2025 - Ất tỵ
2026 - Bính ngọ
2027 - Đinh mùi
2037 - Đinh tỵ
2038 - Mậu ngọ
2039 - Kỷ mùi
2049 - Kỷ tỵ
2050 - Canh ngọ
2051 - Tân mùi
2061 - Tân tỵ
2062 - Nhâm ngọ
2063 - Quý mùi
2073 - Quý tỵ
2074 - Giáp ngọ
2075 - Ất mùi
2085 - Ất tỵ
2086 - Bính ngọ
2087 - Đinh mùi
2097 - Đinh tỵ
2098 - Mậu ngọ
2099 - Kỷ mùi