XEM HẠN TAM TAI

Hãy nhập ngày sinh của bạn

DIỄN GIẢI:

Người có ngày tháng năm sinh: 17-03-1991
Tuổi âm lịch: 02/02/1991
Ngày Bính tuất tháng Tân mão năm Tân mùi


NHỮNG NĂM CÓ HẠN TAM TAI CHO NGƯỜI SANH NĂM : Tân mùi - 1991
1991 - Tân mùi
2001 - Tân tỵ
2002 - Nhâm ngọ
2003 - Quý mùi
2013 - Quý tỵ
2014 - Giáp ngọ
2015 - Ất mùi
2025 - Ất tỵ
2026 - Bính ngọ
2027 - Đinh mùi
2037 - Đinh tỵ
2038 - Mậu ngọ
2039 - Kỷ mùi
2049 - Kỷ tỵ
2050 - Canh ngọ
2051 - Tân mùi
2061 - Tân tỵ
2062 - Nhâm ngọ
2063 - Quý mùi
2073 - Quý tỵ
2074 - Giáp ngọ
2075 - Ất mùi
2085 - Ất tỵ
2086 - Bính ngọ
2087 - Đinh mùi