XEM HẠN TAM TAI

Hãy nhập ngày sinh của bạn

DIỄN GIẢI:
Người có ngày tháng năm sinh: 25-08-2016
Tuổi âm lịch: 23/07/2016
Ngày Kỷ mão tháng Bính thân năm Bính thân


NHỮNG NĂM CÓ HẠN TAM TAI CHO NGƯỜI SANH NĂM : Bính thân - 2016
2022 - Nhâm dần
2023 - Quý mão
2024 - Giáp thìn
2034 - Giáp dần
2035 - Ất mão
2036 - Bính thìn
2046 - Bính dần
2047 - Đinh mão
2048 - Mậu thìn
2058 - Mậu dần
2059 - Kỷ mão
2060 - Canh thìn
2070 - Canh dần
2071 - Tân mão
2072 - Nhâm thìn
2082 - Nhâm dần
2083 - Quý mão
2084 - Giáp thìn
2094 - Giáp dần
2095 - Ất mão
2096 - Bính thìn
Đăng tin VIP lên 140 trang web rao vặt giá chỉ 140.000đ.
Tin lưu mãi mãi, sẽ lên trang 1 Google
Chi tiết, xin mời truy cập: www.myy.vn